ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 2(ഈസ്,ആം,ആര്‍/വാസ്,വ്വേര്‍)

ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 2(ഈസ്,ആം,ആര്‍/വാസ്,വ്വേര്‍)
*'w'ഉച്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ചുണ്ടുകള്‍ രണ്ടും പ്രെസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ചെറുതായൊന്നു വലിക്കണം.അപ്പോള്‍ ഒരു കനപ്പ് കിട്ടും
*'v'ഉച്ചരിക്കണ്ടത് കീഴ് ചുണ്ടു കൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും
(പക്ഷേ ഗുരുമുഖത്തു നിന്നും നേരിട്ടു കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്.അറിയാമല്ലോ?)
ഇനി കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാം
ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 'is,am,are,was,were' ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇതിന്റെ മൂല രൂപം'be' ആണ്.'be'എന്നാല്‍ ആയിരിക്കുക
'is,am,are'ന്റെ അര്‍ത്ഥം ആകുന്നു,ആണ് എന്നാണ്.
was,were' അര്‍ത്ഥം ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
ഇതില്‍ 'is,was' ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകവചന നാമങ്ങള്‍ക്ക്
'are,were'ഉപയോഗിക്കുന്നത്' ബഹുവചന നാമങ്ങള്‍ക്കും
'am'ന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
'ഞാന്‍ 'ആകുന്നു,ആണ് എന്നു പറയുമ്പോള്‍'am' ഉപയോഗിക്കണം.
'ഞാന്‍ 'ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോള്‍'was' ഉം
ഇനി ഏകവചന നാമങ്ങള്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം?
eg;
he,she,it,,your uncle
my best friend, Sree
big brother, Ratheesh
my younger sister, Soumya,
our hopeless Anoj Kumar
our mutual friend,Sal
our little sister, Jaya Lakshmi
Kuttettan,Lisna
our Suhrthu.com
one- missed -call,Satheesh Kumar
my sweetheart,Devi...etc
നോക്കൂ,മേല്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏകവചന നാമങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേ?
ബഹുവചന നാമങ്ങള്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം?
eg;
we,they,you(one or more)
my parents,his friends
her love letters
their children
boys,girls
teachers and students
the L D F candidates
the U D F sympathizers..etc
ഇതൊക്കെ ബഹുവചന നാമങ്ങള്‍ തന്നെയാണല്ലോ?
ഇനി കുറച്ച് പ്രാക്റ്റിസ് വാചകങ്ങള്‍ നോക്കാം

l am no Asura(ഞാന്‍ അസുരനൊന്നുമല്ല)
l am in my office(ഞാന്‍ എന്റെ ഓഫീസില്‍ ആണ്,ഉണ്ട്)
l am in love with Devi(ഞാന്‍ ദേവിയുമായി സ്നേഹത്തിലാണ്)
l was abroad(ഞാന്‍ വിദേശത്തായിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
l was a bit confused(ഞാനല്‍പ്പം ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു)
***
we are ready(ഞങ്ങള്‍ റെഡിയാണ്)
we are happy(ഞങ്ങള്‍ ഹാപ്പിയാണ്)
we were worried(ഞങ്ങള്‍ ദുഃഖിതരായിരുന്നു)
we were excited(ഞങ്ങള്‍ ആവേശഭരിതരായിരുന്നു)
***
you are my friend(നീയെന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്)
you are my everything(നീയെന്റെ എല്ലാമാണ്)
you were not in the office(നീ ഓഫീസില്‍ ആയിരുന്നില്ല,ഉണ്ടായിരുന്നില്ല)
you were not willing(നീ സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല)
***
they are able(അവര്‍,ഇവര്‍ കഴിവുള്ളവരാണ്)
they are in play-ground(അവര്‍ പ്ലെയ്-ഗ്രൗണ്ടിലാണ്,ഉണ്ട്)
they were silent(അവര്‍,ഇവര്‍ സൈലന്റായിരുന്നു)
they were here(അവര്‍ ഇവിടെ ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
***
he is not trustworthy(അവന്‍,ഇവന്‍ വിശ്വാസയോഗ്യനല്ല)
he is in the Army(അവന്‍,ഇവന്‍ ആര്‍മിയിലാണ്)
he was cunning(അവന്‍,ഇവന്‍ സൂത്രശാലിയായിരുന്നു)
he was there(അവന്‍,ഇവന്‍ അവിടെ ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
***
she is my cousin(അവള്‍ എന്റെ കസിനാണ്)
she is at home(അവള്‍ വീട്ടിലാണ്,ഉണ്ട്)
she was pregnant(അവള്‍,ഇവള്‍ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു)
she was at the club(അവള്‍,ഇവള്‍ ക്ലബിലായിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
***
lt is simple(ഇത് ലളിതമാണ്)
lt is no wonder(ഇത് അല്‍ഭുതമേയല്ല)
lt was a tricky question(അതൊരു കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു)
lt was my fault(അതെന്റെ തെറ്റായിരുന്നു)
***
Salahu is still an infant(സലാഹു ഇപ്പോളും ഒരു ശിശുവാണ്)
Anoj was somewhere here(അനോജ് ഇവിടെയെവിടെയോ ആയിരുന്നു,ഉണ്ടായിരുന്നു)
Ratheesh is very understanding(മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളും മറ്റും വളരെ നന്നായി
മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് രതീഷ്)
Rafi is a software fanatic(റാഫി ഒരു സോഫ്റ്റ്വ്വെയര്‍ ഭ്രാന്തനാണ്)
Kattilabdulnisar is always in his chair(കാട്ടിലബ്ദുല്‍നിസാര്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയറിലാണ്)
***
Sal and Ratheesh are best friends(സാലും രതീഷും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ്)
Jaya Lakshmi and Pooja are my younger sisters(ജയലക്ഷ്മിയും എന്റെ അനിയത്തിമാരാണ്)
Sree and Anoj are now enemies(ശ്രീയും അനോജും ഇപ്പോള്‍ ശത്രുക്കളാണ്)
my parents were not at‌ home
(എന്റെ പാരന്റ്സ് വീട്ടില്‍ ആയിരുന്നില്ല,ഉണ്ടായിരുന്നില്ല)
his girlfriends were angry(അവന്റെ,ഇവന്റെ ഗേള്‍ഫ്രെന്‍ഡ്സ് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു)
.........
*sweetheart(പ്രേമഭാജനം)
*sympathizer(അനുഭാവി)
*big brother(വല്ല്യേട്ടന്‍)
*little sister(കുഞ്ഞനുജത്തി)
*mutual(എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെയായിട്ടുള്ള)
*candidate(സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി)
*younger sister(അനിയത്തി)
*hopeless(ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത)
കൂട്ടുകാര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതുമല്ലോ?
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 2(ഈസ്,ആം,ആര്‍/വാസ്,വ്വേര്‍)

2 comments


EmoticonEmoticon