ഇമ്പൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 4 (ഹാസ്,ഹാസ് നോ/ഹാവ്,ഹാവ് നോ/ഹാഡ്,ഹാഡ് നോ)

has/have/hadഎന്നിവയുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഈ ലെസണില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത്.ഇതില്‍ ഓരോന്നിനും രണ്ട് നെഗറ്റിവ് പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.അപ്പോള്‍ അതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിരുന്നാല്‍ പോരെ എന്ന്‍ കരുതിയാല്‍ പണി കിട്ടും.അതെങ്ങനെയെന്ന്‍ ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
*സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്,ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്‍ പറയാനാണ് നാം ഇവിടെ 'has/have/had' ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ വീട്ടില്‍ പപ്പയുണ്ട്,ഉണ്ടായിരുന്നു(ലെസണ്‍ 2 ലെ പോലെ) എന്നൊന്നും പറയാനല്ല എന്ന്‍ കൂട്ടുകാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്ക് " is/am/are/was/were " മതിയല്ലൊ.
നമുക്ക് '' has/have/had ''നെ പരിചയപ്പെടാം
****
has/have =ഉണ്ട്
'has' ഏകവചനങ്ങള്‍ക്ക്
'have 'ബഹുവചനങ്ങള്‍ക്ക്
'has' ന്റെ നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങള്‍
has no/doesn't have
'have''ന്റെ നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങള്‍
have no/don't have
had=ഉണ്ടായിരുന്നു
'had' ന്റെ നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങള്‍
had no/didn't have
*ഇതില്‍ രണ്ടാമത് വരുന്ന നെഗറ്റിവ് രൂപങ്ങളുടെ അവസാനം''have '' ആണെന്ന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ!
(എന്നാലും ചില കൂട്ടുകാര്‍ ചോദിക്കും അതെന്താ അങ്ങനെയെന്ന്‍?)
''has''ന്റേയും''have''ന്റേയും പൊതുവായ ഭൂതകാല രൂപമാണ് ''had''.
അത് കൊണ്ട് കര്‍ത്താവ് ഏകവചനമായിരിക്കണോ അതോ ബഹുവചനമോ എന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട.ആര്‍ക്കും തട്ടിക്കളിക്കാം
ഇനി വാചകങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടക്കാം
Nimesh has a girlfriend
(നിമേഷിന് ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റുണ്ട്)
Nimesh has no girlfriend
(നിമേഷിന് ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റ് ഇല്ല)
Nimesh has no girlfriends
(നിമേഷിന് ഗേള്‍ഫ്രെന്റുകള്‍ ആരും ഇല്ല)
Nimesh doesn't have a girlfriend
(നിമേഷിന് ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റ് ഇല്ല)
Nimesh doesn't have any girlfriends
(നിമേഷിന് ഗേള്‍ഫ്രെന്റുകള്‍ ആരും ഇല്ല)
**
l have two kids
l don't have two kids
പക്ഷേ,
*'l have no two kids 'എന്ന്‍ പറയുക വ്യാകരണപരമായി സ്വീകാര്യമല്ല.
കാരണം 'ഒരെണ്ണം ' ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിലാണ് രണ്ടു നെഗറ്റിവുകളും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയൂ.
'ഒന്നിലധികം'ഇല്ല എന്ന കാര്യം വരുമ്പോള്‍ ഇതു സാധ്യമല്ല.
ഇനി താഴെ പറയുന്നവയുടെ സ്വീകാര്യമായ നെഗറ്റിവ് വാചകങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാകാമെന്ന്‍ നോക്കൂ
Positive
1)Sal has three brothers
2)My girlfriend Devi has a sister
3)they have five grown-up children
4)Soumy has a laptop
5)we have an uncle abroad
6)he has a good bank balance
7)she has a boyfriend
8)he has a friendly father
Negative
1)Sal doesn't have three brothers
2)(a)My girlfriend Devi has no sister(s)
(b)My girlfriend Devi doesn't have a sister
(c)My girlfriend Devi doesn't have any sisters
3)they don't have five grown-up children
4)(a)Soumy has no laptop(s)
(b)Soumy doesn't have a laptop
(c)Soumy doesn't have any laptops
5)(a)we have no uncle(s) abroad
(b)we don't have an uncle abroad
(c)we don't have any uncles abroad
6)(a)he has no good bank balance
(b)he doesn't have a good bank balance
(c)he doesn't have any good bank balance
*ബാങ്ക് ബാലന്‍സ് എണ്ണല്‍ സംഖ്യകള്‍ കൊണ്ട് ഒന്ന്‍ രണ്ട് എന്നൊന്നും എണ്ണാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ?
അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടു മുകളിലെ വാചകത്തില്‍"balances"എന്ന്‍ ചേര്‍ക്കാതിരുന്നത്
7)(a)she has no boyfriend(s)
(b)she doesn't have a boyfriend
(c)she doesn't have any boyfriends
8)(a)he has no friendly father
(b)he doesn't have a friendly father
(c)he doesn't have any friendly fa.....(ചതിക്കല്ലേ! അര്‍ത്ഥം ഒരുപാട് മാറുമേ!)
***
ഇനി നമുക്ക് ''had '' ലേയ്ക്ക് കടക്കാം
'' had'' ന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ?
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം''don't have '' ന്റെ സ്ഥാനത്ത് '' didn't have'' ആണെന്ന്‍ അറിയാമല്ലോ?നിയമം ഒന്നു തന്നെ.
ചില വാചകങ്ങള്‍ നോക്കാം
positive
1)my grandfather had an elephant
(എന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു)
2)l had a girlfriend at college
(എനിക്ക് കോളിജില്‍ ഒരു ഗേള്‍ഫ്രെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു)
3)we had a plan
(ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു)
4)you had a dog
(നിങ്ങള്‍ക്കൊരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു)
5)they had three kids
(അവര്‍ക്ക് മൂന്ന്‍ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു)
6)he had a motor bike
(അവനൊരു മോട്ടോര്‍ ബൈക് ഉണ്ടായിരുന്നു)
7)she had a boyfriend
(അവള്‍ക്കൊരു ബോയ്ഫ്രെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു)
negative
1)(a)my grandfather had no elephant(s)
(b)my grandfather didn't have an elephant
(c)my grandfather didn't have any elephants
2)(a)l had no girlfriend(s) at college
(b)l didn't have a girlfriend at college
(c)l didn't have any girlfriends at college
3)(a)we had no plan(s)
(b)we didn't have a plan
(c)we didn't have any plans
4)(a)you had no dog(s)
(b)you didn't have a dog
(c)you didn't have any dogs
5)(a)(no usage-കാരണം അറിയാമല്ലോ?)
(b)they didn't have three kids
(c)they didn't have any kids
6)(a)he had no motor bike(s)
(b)he didn't have a motor bike
(c)he didn't have any motor bikes
7)(a)she had no boyfriend(s)
(b)she didn't have a boyfriend
(c)she didn't have any boyfriends
*ego trip=സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്ന പരിപാടി
NB:പ്രതികരണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ മറക്കരുതേ!
ഇമ്പൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്:പാഠം 4 (ഹാസ്,ഹാസ് നോ/ഹാവ്,ഹാവ് നോ/ഹാഡ്,ഹാഡ് നോ)

1 comments:

വളരെ നല്ല കാര്യം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു


EmoticonEmoticon