ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്; പാഠം 7 (കൂടുതല്‍ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍)

കൂട്ടുകാരെ
ആജിക്റ്റിവ്സിന്റെ ഉപയോഗ രീതിയെ കുറിച്ച പാഠം അഞ്ചില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ?
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആജിക്റ്റിവ്സും നാമങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കി അഞ്ചു വാചകങ്ങള്‍ അവയുടെ മലയാള അര്‍ത്ഥത്തോടൊപ്പം നിങ്ങള്‍ നല്‍കുക

ഉദാഹരണ വാചകങ്ങള്‍
1)thoughtful Syamala(ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള)
2)Syamala is always thoughtful(ശ്യാമള എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്താ​‍വിഷടയാണ്)
3)childish behavior(ബാലിശമായ പെരുമാറ്റം)
4)his behavior is childish(അവന്റെ(ഇവന്റെ പെരുമാറ്റം ബാലിശമാണ്)
5)a dead snake(ഒരു ചത്ത പാമ്പ്)
6)the snake was dead(പാമ്പ് ചത്തതായിരുന്നു)
***
List of Adjectives
able(കഴിവുള്ള)
abnormal(അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ അസാധാരണമായ)
aboriginal(ആദിവാസിയായ)
absent(അഭാവമുള്ള)
absurd(അപഹാസ്യമായ,ridiculous)
abusive(അസഭ്യരീതിയിലുള്ള,അസഭ്യം പറയുന്ന)
acceptable(സ്വീകാര്യമായ)
accessible(ചെന്നെത്താന്‍ പറ്റുന്ന,അങ്ങോട്ടു സംസാരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന
സ്വഭാവമുള്ള)
accidental(യാദൃശ്ചികമായ)
accurate(കൃത്യമായ)
adamant(മനസിന് മാറ്റമില്ലാത്ത.തീരുമാനം മാറ്റാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്ന)
addicted(അടിമപ്പെട്ട)
adhesive(ഒട്ടുന്ന)
adjoining(അടുത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന)
adorable(വളരെ ആകര്‍ഷകത്വമുള്ളതും പെട്ടെന്ന്‍
സ്നേഹിക്കാന്‍ തോന്നുന്നതുമായ)
adventurous(സാഹസികമായ,സാഹസികനായ)
aggressive(ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള)
agonizing(വളരെ വേദനാജനകമായ)
ahead(മുമ്പിലുള്ള)
alike(ഒരുപോലെയുള്ള)
alive(ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന)
dead(ജീവനില്ലാത്ത)
aloof(സൗഹൃദമനോഭാവമില്ലാത്തതോ,മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍
താല്‍പര്യമില്ലാത്തതോ ആയ;പര്യായങ്ങള്‍;distant,remote)
distant(വിദൂരത്തുള്ള,സൗഹൃദമനോഭാവമില്ലാത്തതോ,മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍
താല്‍പര്യമില്ലാത്തതോ ആയ)
remote(വിദൂരത്തുള്ള,സൗഹൃദമനോഭാവമില്ലാത്തതോ,മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍
താല്‍പര്യമില്ലാത്തതോ ആയ)
amazing(ആദരവ് ഉളവാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വളരെ അല്‍ഭുതകരമായ
;പരായങ്ങള്‍;astounding,incredible)
incredible(അവിശ്വസനീയമായ,ആദരവ് ഉളവാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വളരെ അല്‍ഭുതകരമായ)
astounding(ആദരവ് ഉളവാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വളരെ അല്‍ഭുതകരമായ)
angry(കോപിതനായ)
anxious(ഉത്കണ്‍ഠാകുലനായ)
arrogant(ധാര്‍ഷ്ട്യമുള്ള,അഹങ്കാരിയായ)
ashamed(ലജ്ജിതനായ)
astonishing(വളരെ അല്‍ഭുതകരമായ)
amazing(വളരെ അല്‍ഭുതകരമായ)
attractive(ആകര്‍ഷകമായ)
auspicious(മംഗളകരമായ‌-ഓസ്പിഷസ്)
available(ലഭ്യമായ)
awake(ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും ഉണര്‍ന്ന)
asleep(ഉറങ്ങുന്ന)
bad(മോശമായ,നിലവാരം താഴ്ന്ന)
beautiful(സുന്ദരമായ)
belligerent(സൗഹൃദമില്ലാത്തതും ആക്രമണോല്‍സുകതയുള്ളതുമായ)
hostile(സൗഹൃദമില്ലാത്തതും ആക്രമണോല്‍സുകതയുള്ളതുമായ)
better(കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട)
bewildered(confused)
big(വലിയ)
small(ചെറിയ)
sour(പുളിപ്പുള്ള)
sweet(മധുരമുള്ള)
half-sweet(പകുതി മധുരിക്കുന്ന,ചെനച്ച)
bitter(കയ്ക്കുന്ന)
boring(വിരസതയുളവാക്കുന്ന)
bored(വിരസത അനുഭവിക്കുന്ന)
brainy(very intelligent)
brave(ധൈര്യശാലിയായ)
courageous(ധൈര്യശാലിയായ)
brief(ഹ്രസ്വകാലത്തേയ്ക്കുള്ള,ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള
ഇറക്കം കുറഞ്ഞ)
bright(നല്ല പ്രകാശമുള്ള,നല്ല തിളക്കമുള്ള,ബുദ്ധിമാനായ)
broad(വീതിയുള്ള,വിശാലമായ)
wide(വീതിയുള്ള)
narrow(ഇടുങ്ങിയ,വീതി കുറഞ്ഞ)
narrow-minded(സങ്കുചിത മനസ്കനായ)
broad-minded(വിശാല മനസ്കനായ)
broken(പൊട്ടിയ,ഉടഞ്ഞ)
broken-hearted(ഹൃദയം തകര്‍ന്ന)
calm(ശാന്തമായ)
capable(കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള)
careful(ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ ശ്രദ്ധയുള്ള)
careless x careful
caring(ദയയും പരസഹായ സന്നദ്ധതയുമുള്ള)
cautious(ജാഗ്രതയുള്ള,ജാഗ്രതയോടെയുള്ള)
certain(ഉറപ്പുള്ള)
charming(very attractive)
cheap(വില-ചിലവ് കുറഞ്ഞ)
expensive(വില കൂടിയ)
costly(expensive)
cheerful(happy)
chief(മുഖ്യ)
childlike(കുട്ടികളുടേത് പോലുള്ള)
childish(ബാലിശമായ)
chubby(ആകര്‍ഷകമായ രീതിയില്‍ നേരിയ രീതിയില്‍ തടിച്ച)
clean(വൃത്തിയുള്ള)
clear(വ്യക്തമായ)
clever(സമര്‍ത്ഥനായ)
cloudy(മേഘാവൃതമായ)
rainy(മഴയുള്ള)
sunny(സണി-വെയിലുള്ള)
windy(കാറ്റുള്ള)
wet(നനഞ്ഞ)
dry(ഉണങ്ങിയ,വരണ്ട)
damp(ഈര്‍പ്പമുള്ള)
fair(ശരീരത്തിനു വെളുപ്പുള്ള,ന്യായമായ)
dark (ശരീരത്തിനു കറുപ്പുള്ള,ഇരുണ്ട)
tall(ഉയരമുള്ള)
short(ഉയരം കുറഞ്ഞ)
open(തുറന്ന)
closed(അടഞ്ഞ)
cold(തണുത്ത)
colorful(നിറപ്പകിട്ടാര്‍ന്ന)
comfortable(ശാരീരിക സ്വാ​‍സ്ഥ്യം നല്‍കുന്ന)
common(സാധാരണയായിട്ടുള്ള)
complete(പൂര്‍ണ്ണമായ)
confused(ചിന്താകുഴപ്പത്തിലായ)
conscious(ബോധമുള്ള,ബോധവാനായ)
convinced(ബോധ്യം വന്നവനായ)
convincing(ബൊധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിവുള്ള)
courageous(ധീരനായ)
cowardly(ഭീരുവായ)
crowded(ജനങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ)
cruel(ക്രൂരമായ,ക്രൂരനായ)
cultured(സംസ്ക്കാരമുള്ള)
curious(കൗതുകമുള്ള,കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന)
curly(ചുരുണ്ട)
cute(സുന്ദരവും ആകര്‍ഷകവുമായ)

***
List of Nouns
apples,opinion(അഭിപ്രായം),evidence(തെളിവ്)standard,the patient,the dress,
the shop,the floor,the shirt,the sky,the girl.the driver,the mangoes.the text,the offer
i,we,you,they,he,she,it etc
നിങ്ങളുടേതായ നാമങ്ങളും ചേര്‍ക്കുമല്ലോ?
ഇമ്പ്രൂവ് യുഅര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്; പാഠം 7 (കൂടുതല്‍ നാമവിശേഷണങ്ങള്‍)


EmoticonEmoticon